Een financiering voor de ATC opleidingskosten zonder een borgstelling van ouders is vanaf september 2017 voor ATC studentpiloten beschikbaar. De ATC Vliegopleiding heeft een financieringsarrangement bij de Knab Bank, onderdeel van AEGON.

Charlotte Schmitz van ATC vliegopleiding: "Met een sterk team is een financieringsconstructie voor ATC studenten opgezet. We kunnen nu op Lufthansa niveau een opleiding tot verkeersvlieger aanbieden inclusief een passende financiering."

Vliegtraining wordt steeds meer digitaal, mobiel, flexibel en middels zelfstudie gegeven.
In de ATC selectieprocedure wordt rekening gehouden met deze dimensies. Het intakegesprek is een eerste
bekwaamheidsbeoordeling. Wanneer de selectieprocedure goed is doorlopen, kan de ATC student een
financieringsaanvraag doen bij de Knab Bank en staat de deur voor de ATC vliegopleiding open.