De selectieprocedure bij de ATC vliegschool kan elke maand gestart worden en duurt gemiddeld 2 á 3 maanden. Als je een selectiefase uitstekend hebt doorlopen, ga je door naar een volgende fase. Voor deelname aan de ATC vliegopleiding moeten alle fases van de selectieprocedure succesvol zijn afgerond.

Selectie Procedure:
Intake gesprek
Het intakegesprek met een commissie voor toelating tot selectie is een eerste bekwaamheidsbeoordeling. Gevraagd wordt een CV, levensbeschrijving, motivatiebrief en een businessplan te overhandigen. Het intakegesprek richt zich op de motivatie, luchtvaart interesse, bekwaamheid en algemene achtergrond van de aspirant piloot. Eveneens kijken we of je kan voldoen aan de eisen van een luchtvaartmaatschappij omdat je na twee studiejaren de assessments bij een luchtvaartmaatschappij moet kunnen doorlopen.

Psychotechnisch Onderzoek
Gedurende twee volle dagdelen worden verschillende testen afgenomen. Gekeken wordt of je bekwaam bent een professioneel piloot te worden en of je over voldoende capaciteiten beschikt om binnen de gestelde tijd de vliegopleiding af te ronden. Je krijgt een biografisch en persoonlijkheidsonderzoek, operationele en mentale vaardigheden worden getoetst, er zijn oplossingsgerichte testen en testen waarbij de sociale-interactionele vaardigheden (communicatie en samenwerking) getoetst worden.

Simulator Grading
Ter voorbereiding van de Simulator Grading krijg je een Grading Overview uitgereikt. Een theoretische test wordt in het Engels afgenomen, daarna volgen de SIM sessies.

Selectie in Duitsland
Het niveau van de wiskunde en natuurkunde wordt middels een examen bij de European Flight Academy getoetst.  

Eindgesprek
Ter afsluiting van de ATC selectieprocedure hebben we een eindgesprek en geven we vooral feedback.


Kosten ATC selectieprocedure
De kosten voor de ATC selectieprocedure zijn 185,- EURO.
De reis- en verblijfkosten alsmede de kosten voor de vliegmedische keuring en VOG zijn voor eigen rekening.

Een vliegmedische keuring EASA Klasse 1 en een Verklaring Omtrent het Gedrag Natuurlijke Personen (VOG) is een eigen verantwoordelijkheid en moet voor aanvang van de ATC vliegopleiding worden overhandigd. 

 

Aircrew Training Center

Opleiding tot verkeersvlieger