De ATC vliegopleiding is gericht op een cockpitfunctie bij een luchtvaartmaatschappij. Vanaf de eerste dag wordt je beschouwd als een professioneel piloot en verwachten we een enorme inzet met uitmuntende resultaten.

De vliegtraining wordt volgens de Lufthansa methode en procedures gegeven. De ATC integrated vliegopleiding is full-time en wordt in het Engels gegeven. Elk studiejaar heeft ATC vliegschool 20 opleidingsplaatsen beschikbaar om reden dat het monitoren en coachen van eigen leerlingen een hoge prioriteit heeft.


De ATC vliegopleiding is opgebouwd uit twee fasen.

Fase 1. Vliegopleiding
In deze fase wordt je opgeleid tot een Europees Commercieel Piloot inclusief een Multi Crew Cooperation (MCC) 

De opleiding begin je met het VFR vliegen, wat betekent “op zicht” vliegen. In deze fase vlieg je op een eenmotorig vliegtuig en zal je ook een “eerste Solo-vlucht” maken. Dit eerste onderdeel kan je helpen tijdens de ATPL theorie opleiding. Veel items heb je in de praktijk al een keer mogen ervaren of kan je visualiseren. Gedurende 8 maanden krijg je klassikaal les in 14 theorievakken die afgerond worden met een afzonderlijk ATPL theorie examen.

De ATPL Theorievakken zijn:

 • Air Law
 • Aircraft Systems & Powerplants
 • Instruments & Electronics
 • Principles of Flight
 • Mass & Balance
 • Performance
 • Flight Planning & monitoring
 • General Navigation
 • Meteorology
 • Operational Procedures
 • Human Performance & Limitations
 • VFR Communications
 • IFR Communications

Na dit onderdeel komt het IFR gedeelte (Instrument Flight Rules), het vliegen waarbij je alleen gebruik gaat maken van de boordinstrumenten. Heel belangrijk zijn nu de procedures en het scannen van de instrumenten. Het IFR gedeelte wordt afgerond met een examen.

Daarna volgt het multi-engine (ME) vliegen, deze begint met een training op een simulator. In deze periode leer je in crew-verband te vliegen en ga je ook de overstap maken naar het actueel ME vliegen. De integrated vliegopleiding wordt vervolgd met een combinatie van de Multi Crew Cooperation (MCC). Tijdens de simulator Jet Training is veel aandacht voor het vliegen onder lastige omstandigheden, het stellen van prioriteiten, vliegvaardigheid en management vaardigheden in de cockpitbemanning.

Fase 2. Familiarization Course
De ATC vliegopleiding wordt afgerond met een Familiarization Course in Nederland. In deze fase wordt je voorbereid op de eerste baan bij een luchtvaartmaatschappij en wordt meer ingegaan op operationele kant van het vliegen binnen een luchtvaartmaatschappij.

De Familiarization Course wordt door ervaren gezagvoerders en ervaringsdeskundigen in Holten gegeven en duurt gemiddeld 6 tot 8 weken. Veel aandacht wordt besteed aan technische en niet technische vaardigheden, klassikale discussies over operationele zaken, operationele kennis van de ATPL theorie, effectieve crew briefings en presentatievaardigheden.

De niet technische vaardigheden zijn onder andere:

 • Threat & Error management
 • Winterization
 • Severe Weather
 • Approaches & Airport charts
 • Lost Communication

De Familiarization Course wordt afgerond met een evaluatiegesprek.

Fase 3. Optioneel
Op basis van de mogelijkheden en jouw voorkeur wordt je door recruitment support voorgedragen bij een luchtvaartmaatschappij binnen Europa of het netwerk van de Lufthansa Group. Een TR Training is zinvol als bekend is op welk type vliegtuig en bij welke luchtvaartmaatschappij de ATC piloot gaat vliegen.

Deze vervolgfase is optioneel. Belangrijk is jouw voorkeur en welke mogelijkheid zich op dat moment voordoet. De TR Training bij de luchtvaartmaatschappij kan (gedeeltelijk) een selfsponsored TR Training zijn of een TR Training met een bond. Piloten worden ook direct met een vast contract aangenomen bij een luchtvaartmaatschappij. De condities voor aanname zijn per luchtvaartmaatschappij verschillend. Met jouw goedkeuring worden de schoolresultaten gedeeld met de luchtvaartmaatschappij. Daarna wordt je door Lufthansa recruitment support voor een 'inhouse' assessment of door de luchtvaartmaatschappij uitgenodigd voor een assessment.

 

Aircrew Training Center

Opleiding tot verkeersvlieger