De student staat centraal. De student heeft de ambitie om piloot te worden, heeft daarvoor verantwoordelijkheden genomen, inspanningen verricht en wij ondersteunen deze ambitie. Daarom toets ATC aan het begin van de selectie voor de Lufthansa Group of je beschikt over de juiste competenties om verkeersvlieger te worden en ondersteunen we daarna de selectieprocedure.

Omdat je de opleiding en de typetraining bij de luchtvaartmaatschappij in het buitenland gaat volgen, vinden wij het persoonlijk contact met onze studenten belangrijk. Je wordt opgeleid in een Internationale omgeving waarbij je continue prestaties moet leveren. Onze ervaring is dat wanneer de groep sterk is, jij als student ook beter presteert.

De ATC vliegopleiding en de European Flight Academy delen informatie om de selectie en de opleiding te bevorderen. Middels een studentenvolgsysteem worden prestaties en studieresultaten gemonitord. Het Nederlandse team en het Duitse team werken al jaren samen in de opleiding tot verkeersvlieger.

ATC ondersteunt als opleider jouw ambitie om verkeersvlieger te worden. In het begin zal dit meer georiënteerd zijn op de selectieprocedure en de basisopleiding en later in de vliegopleiding zal het meer operationeel gerelateerd zijn en op het vliegen bij de luchtvaartmaatschappij.
ATC vliegopleiding is geaccordeerd door Lufthansa Aviation Training.


De partnerschap met de European Flight Academy GmbH is in 2012 begonnen met Pilot Training Network op de Lufthansa locatie in Frankfurt am Main. We zijn zeer bekend met de organisatie en trainingsfaciliteiten van de European Flight Academy en de integrated opleiding die vanuit de Lufthansa methodiek is opgesteld. Na het pre-selectie in Nederland geven we je richtlijnen ter voorbereiding op de selectie in Duitsland. Met het motivatiegesprek in Nederland kijken we ook of je past bij de Duitse luchtvaartcultuur. We noemen dit "culture fit" en dit is een belangrijk item in de gehele selectieprocedure. 


Op het moment is de samenwerking met de European Flight Academy intensiever en mag ATC in de opleiding tot verkeersvlieger de MPL en de ATPL module aanbieden. Tijdens de informatiebijeenkomsten in Holten geven we informatie over de beide opleidingsprogramma's en gaan we in op de specifieke verschillen en toelatingseisen. De student neemt de beslissing welk programma het beste bij zijn ambitie past, soms kan extra training in de Duitse taal voorafgaand aan een selectie voor de MPL module een advies zijn.

Voor de veiligheidsverklaring in Duitsland (Züp) is een Verklaring Omtrent het Gedrag Natuurlijke Personen (VOG) voor de luchtvaart noodzakelijk, een aanvraagformulier ontvang je van ATC vliegopleiding.


Selectieprocedure
Voor de MPL module is een DLR test onderdeel van de selectieprocedure. Een DLR test is een sensomotorisch en psychologisch onderzoek waarbij de beroepsmatige en persoonlijke competenties van piloten worden getoetst. Deze is opgesteld door het Duitse Lucht- en Ruimtevaartcentrum te Hamburg en kan op verzoek van een luchtvaartmaatschappij ook in het Engels afgenomen worden. Op het moment wordt onderzocht of ATC studenten enkele toetsen van de DLR test in het Engels mogen uitvoeren. De gesprekken, de groepsopdracht en het interview met de commissie blijven wel in de Duitse taal.

De BQ en GQ testen worden voor de ATPL module bij Interpersonal in Hamburg afgenomen. Na de pre-selectie ontvangen de ATC studenten een document voor verdere selectie bij Interpersonal. De Lufthansa Group Airlines gaan ervan uit dat je na twee jaar studie in Duitsland de Duitse taal eigen hebt gemaakt. De ATC studenten kunnen aan het einde van de vliegopleiding een examen doen voor een Goethe B2, B1 certificaat om de eigen marktpositie binnen de Lufthansa Group te vergroten. 

 

 

 

 

 

Aircrew Training Center

Opleiding tot verkeersvlieger